บีเอส เน็ตเวิร์ค 703/5 หมู่ 5 ถนนวัดใหม่หน้าค่ายซอย13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.08-1706-9387
ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : ฐิติพงศ์ ใจยา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
Account Name: Thitipong Chaiya   Saving Account

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงราย หมายเลขบัญชี 262-4-26767-6

E-Mail : thitipong8038@hotmail.com
Tel. 08-1706-9387